Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Regiobeeld Noord

Het rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van zorgvraag en zorgaanbod de komende 10 jaar in de Regio Noord (provincie Groningen en de kop van Drenthe). De Aletta Jacobs School of Public Health heeft het Regiobeeld samen met andere Groninger en Drentse zorg- en welzijnsorganisaties, de provincie Groningen, gemeenten, patiëntenorganisaties en Menzis geschreven.

In het rapport is het document ‘Kwetsbare groepen in het Groninger zorglandschap’ opgenomen, dat de Aletta Jacobs School of Public Health heeft opgesteld in opdracht van de provincie Groningen.