Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Hoe ontwikkelen de bevolking en huishoudens zich in de komende drie decennia? In welke regio’s zien we groei of juist krimp? Waar zal de vergrijzing van de bevolking het sterkst zijn, waar gaat bevolking op werkzame leeftijden groeien, en waar lopen scholierenaantallen het sterkst terug?

Deze gegevens staan in de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, een coproductie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze informatie is van belang voor besluitvorming in beleidsdomeinen als wonen, werken, zorg en onderwijs.

Lees de prognose op de themasite van het BPL.