Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Regionale verschillen in gebruik voorzieningen

In krimpgebieden wordt vaak meer gebruik gemaakt van sociale voorzieningen. Maar komt dit nu door krimp, door cultuur of door gemeentelijk beleid? Onderzoekers van Sociaal Planbureau Groningen en het Fries Sociaal Planbureau werkten mee aan een landelijk verklarend onderzoek naar regionale verschillen in het gebruik van voorzieningen.

Platform31 kwam met de publicatie ‘Regionale verschillen geduid’