Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

RUG begint nieuwe masteropleiding ‘Sustainable Rural Futures’

De behoefte aan deskundigen die zich bezighouden met de toekomst van plattelandsgebieden groeit gestaag, vooral in het licht van ingrijpende veranderingen zoals de overgang naar meer duurzame landbouwpraktijken en de aanpassingen aan klimaatverandering. Als reactie op deze vraag en de toenemende aandacht van de Europese Commissie voor plattelandsontwikkeling, lanceert de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een nieuwe masteropleiding: Sustainable Rural Futures.

Het Europese platteland krijgt te maken met een aantal grote transities, zoals de ontwikkelingen richting een meer natuurinclusieve en circulaire landbouw, en ruimtelijke aanpassingen voor klimaatverandering en hernieuwbare energie. Daarnaast zijn veel inwoners in perifere regio’s en plattelandsgebieden ontevreden over of de politiek wel oog voor hun heeft.

Het platteland is dan ook één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de Europese Commissie van de komende jaren. De langetermijnvisie voor plattelandsgebieden van Europese Commissie richt zich op vier actiegebieden om sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden te realiseren in 2040. Hiervoor zijn op lokaal, regionaal en nationaal niveau hoogopgeleide deskundigen op het gebied van plattelandsontwikkeling nodig. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen biedt daarom vanaf september 2024 een masteropleiding Sustainable Rural Futures aan.

Sustainable Rural Futures is een specialisatie binnen de masteropleiding Economische Geografie. Studenten leren onder andere hoe sociale en economisch-geografische processen, vraagstukken op het gebied van welzijn, leefbaarheid en mobiliteit, en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vorm krijgen in verschillende regio’s en in het continuüm tussen stad en platteland. Ze ontdekken hoe plattelandsgemeenschappen zijn georganiseerd en wat voor gevolgen veranderingen in de landbouw hebben voor de lokale en regionale ruimtelijke ordening. Ook is er aandacht voor de sociale effecten van klimaatverandering en de energietransitie, en hoe historische natuur- en landschapswaarden op een duurzame manier bewaard en versterkt kunnen worden in die transities. Met de master Sustainable Rural Futures willen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen bijdragen aan een duurzame en leefbare toekomst voor plattelandsgebieden.

Meer informatie over deze opleiding is hier te vinden.

De open dag vindt plaats op 21 maart 2024.