Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Samen werken aan Friese veerkracht

Hoe is het gesteld met de veerkracht van de Friese economie? Welke kennis is er nodig om de regionale opgaven in Fryslân de komende tijd het hoofd te bieden? In het voorjaar van 2020 voerde het FSP, in samenwerking met het Innovatiepact Fryslân, een vraagverkenning uit naar de regionale ontwikkeling in Fryslân. Het resultaat is de rapportage “Samen werken aan Friese veerkracht. De kennisbehoefte van de triple helix in Fryslân op een rij”.

Welke kennis is er nodig om de regionale opgaven in Fryslân de komende tijd het hoofd te bieden? Deze opgaven omvatten duurzaamheid, brede welvaart, innovatie en human capital. Om dat in kaart te brengen spraken de onderzoekers van FSP met een grote groep bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen.