Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Scholen willen samenwerken om krimp het hoofd te bieden

Hoe houd je het onderwijs overeind terwijl het aantal leerlingen de komende jaren daalt?

Om het antwoord op deze vraag te vinden, krijgen scholen in vier Groninger regio’s in totaal 2,5 miljoen euro van het Rijk.

Hoe groot is de krimp dan?
Van noord tot zuid, van oost tot west; de ommelanden krijgen met krimp te maken. In de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland bijvoorbeeld is berekend dat er in 2030 bijna een kwart minder leerlingen zijn dan nu. Als scholen niet gaan samenwerken, leidt dit onvermijdelijk tot het schrappen van opleidingen of vestigingen en dat willen ze niet.

Lees verder bij RTV Noord.

En bij de Rijksoverheid, “Extra geld voor behoud goed onderwijs in krimpregio’s”.