Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie in Steggerda

Dorpsbelang Steggerda kocht vorig jaar de voormalige basisschool in het dorp. Nu is het zaak om een goed plan op te stellen voor het gebruik, de inrichting en exploitatie ervan. De Stichting Onderdak Steggerda (SOS) is hier druk mee bezig, vertelt voorzitter Anne Engwerda.

De christelijke en openbare basisschool in het dorp zaten onder één dak, tot de christelijke school in 2007 werd gesloten. Dat deel van het gebouw werd ingericht als multifunctioneel centrum Multisteck met een kinderopvang, fysiotherapiepraktijk en logopediepraktijk als zakelijk huurders. Daarnaast was er ruimte gecreëerd voor het dorpsarchief en een boekenuitleen voor het dorp.

In 2019 sloot ook de openbare basisschool en kwam het gebouw – eigendom van de gemeente – te koop. ‘Dorpsbelang richtte een werkgroep op die ging onderzoeken of het mogelijk is om het gebouw te kopen en in te zetten voor de leefbaarheid van het dorp’, vertelt Engwerda die zelf ook zitting in de werkgroep had.

Lees verder bij Doarpswurk.