Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Sociale vitaliteit organiseren: hoe doe je dat?

In het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta (2011), de regio bestaande uit een aantal gemeenten in Noord Groningen, is sociale vitaliteit neergezet als zeer belangrijk thema. Het geeft lokale gemeenschappen ‘organisatiekracht’ en zorgt ervoor dat inwoners zelf bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en zorg voor elkaar. In Noord-Groningen zijn de afgelopen tijd zes praktijkgerichte projecten uitgezet om meer greep te krijgen op twee hoofdvragen.
1) Hoe versterk je organisatiekracht en sociale binding van inwoners aan de ene kant?
2) En hoe zorg je voor gemeentelijke organisaties die ‘participatieproof’ zijn ingericht aan de andere kant?
Met de uitgebreide oogst van de projecten kunnen zij (en anderen) nu verder aan de slag, voor het verbeteren van de leefbaarheid in buurten, dorpen en wijken.

Wil je ook weten hoe het precies zit met ‘organisatiekracht’ van bewoners uit jouw dorp of gemeente, of wil jouw gemeente ook aan de slag met (verbeterde) dienstverlening aan initiatiefnemers, andere manieren van contact met dorpen en wijken of het verstrekken van dorps- of wijkbudgetten, lees dan het bijgevoegde samenvattend overzicht. Het artikel bevat links naar de nieuwe instrumenten die zijn ontwikkeld en naar het eindrapport Project Sociale Vitaliteit waarin alle zes de projecten worden samengevat.