Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd

Sportverenigingen zijn in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd. Wel neemt het aantal sportverenigingen af. Bij teruglopende ledenaantallen en veranderende wensen van inwoners komt het bestaansrecht van sportverenigingen onder druk te staan. Zolang een sportvereniging weet aan te sluiten op de wensen van de inwoners en diverse groepen samen weet te brengen, is een sportvereniging echter van groot belang voor de leefbaarheid en heeft deze voldoende bestaansrecht. In dit kader is het ook van belang dat gemeenten en ondersteuningsorganisaties aandacht blijven houden voor de ondersteuning van sportverenigingen in krimpgebieden.

Dit stelt het Mulier Instituut in de rapportage ‘Sportverenigingen in krimpkernen’. Het MI biedt met de rapportage een antwoord op de motie die in november 2014 in de Tweede Kamer is aangenomen. In de motie werd gevraagd om inzicht te geven in de achtergronden en het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen en de mate waarin sportverenigingen uit krimpkernen verdwijnen.

Lees verder

Download hier het gehele rapport “Sportverenigingen in krimpkernen” en de kamerbrief