Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Stadskanaal zet vanwege krimp voorlopig streep door bijna 400 nieuwe huizen

Er is een voorlopige streep gezet door 378 te bouwen woningen in de gemeente Stadskanaal. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met ‘voorbereidingsbesluit’ waardoor het vanaf 1 juni alleen nog met uitzondering mogelijk is om een bouwvergunning te krijgen voor de vijftien bouwlocaties.

De reden daarvoor is dat Stadskanaal verwacht dat de bevolkingsomvang de komende jaren zal teruglopen en dat daarmee ook de vraag naar woningen zal dalen. Door de hoeveelheid grond waarop nieuwe huizen gebouwd kunnen worden te beperken, moet de woningmarkt in de toekomst blijven aansluiten op de woningmarkt zonder dat er grote leegstand en verpaupering ontstaat.

Lees verder bij DvhN.