Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Ruim miljoen tekort bij Dockinga College wegens krimp

Het Dockinga College, met vestigingen in Dokkum en Ferwert, heeft te weinig ingespeeld op de krimp in Noordoost-Fryslân, dat zegt bestuurder Geert van Lonkhuyzen. Onderwijsvernieuwing, een andere organisatiestructuur en gedwongen ontslagen zijn de middelen om het hoofd de komende jaren boven water te houden.

In de loop van ruim tien jaar is het leerlingenaantal op het Dockinga College teruggelopen van ruim 2500 leerlingen tot ongeveer 1730 nu. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren verder afzakt tot zo’n 1500.

Lees verder (Friesch Dagblad)