Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Start-ups aan de randen van het land

Het centrum is niet altijd de maat der dingen. Met deze invalshoek is de verkennende studie Start-ups aan de randen van het land gestart, in gebieden die veelal kampen met bevolkingsdaling. Er worden twaalf ondernemers van start-ups geportretteerd in zes verschillende regio’s, onder andere in Noordoost Fryslân, Zuidoost Drenthe en Groningen.