Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Sterke daling leerlingen voortgezet onderwijs in Drenthe

Het aantal jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Drenthe zal in 2032 naar verwachting afgenomen zijn tot 33.577 personen. Dat betekent meer dan 10.000 jongeren minder dan het huidige aantal. Een afname van 23%.

Dit toekomstbeeld zorgt in het onderwijs voor grote uitdagingen.

Welke dit zijn en wat een verklaring voor deze daling is, leest u op de pagina van Trendbureau Drenthe