Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Town Deals voor kleinere gemeenten

Na de City Deals voor grootstedelijke gebieden komt het rijk nu met een regeling voor plattelandsgemeenten.De gemeenten Voerendaal, Beesel, Noard-East Fryslân, het Hogeland en Bronckhorst hebben afgelopen week samen met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) de eerste vijf Town Deals gesloten.Kleine en middelgrote gemeenten hebben hun specifieke uitdagingen, zeker die in landelijk gebied. Vergrijzing en ontgroening kunnen tot bevolkingsdaling leiden. Tegelijk is er in deze gebieden vaak meer ruimte voor woningbouw en bedrijven om zich te vestigen, wat de economie en werkgelegenheid kan stimuleren.

Lees verder bij Binnenlands Bestuur.

En bij Gemeente Noardeast-Fryslan.