Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Uitgelicht! Bewonersgroepen bouwen zelf

In veel dorpen in Noord-Nederland wordt niet of nauwelijks meer bijgebouwd. Dit heeft vaak een onbalans op de woningmarkt tot gevolg waardoor bijvoorbeeld jongeren geen betaalbare starterswoning kunnen vinden. Vaak trekken ze dan weg uit het dorp en vergrijst het dorp verder.

In deze film lichten wij 2 voorbeelden uit van bewonersgroepen die zelf het heft in eigen hand hebben genomen om geschikte woningen te bouwen. Trajecten met een lange adem maar waardoor uiteindelijk de bevolkingsbalans in deze dorpen beter op orde raakt en er voor meer inwoners een geschikte plek wordt gevonden.

Helaas lazen we op 2 maart 2022 dat een van de initiatiefnemers van het Blijf hier wonen project in Makkinga ermee stopt. De regelgeving lijkt er niet klaar voor te zijn. Als vrijwilliger moet je al een lange adem hebben voor zulke trajecten maar dan moet er wel medewerking zijn in de keten.