Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Uitgelicht! Buurttuin in plaats van rijtjeshuizen

In 2013 werd gestart met de werkzaamheden om een jarenlang braakliggend terrein in Delfzijl-Noord om te zetten naar een nuttige buurttuin. En daar bleef het niet bij, er volgden nog een Amfitheater, een voetbalveld, schooltuinen, dierenweide, een boomgaard en een belevingstuin. Wat later het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord werd was gestart als een buurtinitiatief van bezorgde bewoners die hun buurt steeds verder achteruit zagen gaan. Samenwerking met de gemeente zorgde ervoor dat het terrein voor 15 jaar in ieder geval door de bewoners beheerd kon gaan worden.

In het kader van 10 jaar KKNN maakten wij een film over dit mooie initiatief Groen voor Rood waarbij van de betrokkenen zoals zo vaak heel veel tijd en energie wordt gevraagd om de ideeën tot een succes te kunnen maken. En dat is gelukt. Wat zijn daarbij belangrijke aspecten om rekening mee te houden? U ziet het in dit filmpje.