Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Uitvoeringsagenda 2016-2017 Krimp en Leefbaarheid Provincie Drenthe

Na de visie op Krimp en Leefbaarheid en de Sociale Agenda in juni 2016 heeft de provincie Drenthe ook een Uitvoeringsagenda vastgesteld. Per jaar zal deze geactualiseerd worden.

In de Uitvoeringsagenda zijn concrete acties verwerkt, zoals bijvoorbeeld voor de anticipatieregio zuidoost Drenthe. Anticiperen op krimp wordt gecombineerd met Vitaal Platteland.

Klik hier om naar de Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2016-2017 te gaan.