Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid 2019 vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de uitvoeringsagenda ‘Krimp en Leefbaarheid 2019’ vastgesteld. Eén van de prioriteiten is de verdere uitwerking van de zogeheten Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe om te komen tot de versnelde versterking van deze regio. Het Rijk zegde hiervoor een extra impuls van 20 miljoen euro toe. Daarnaast zullen de gesprekken aan de Drentse Zorgtafel dit jaar een vervolg krijgen, met als doel om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden op het Drentse platteland.

Lees verder op de site van provincie Drenthe