Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Verduurzaming woningen in krimpgebieden grote opgave

De energietransitie werpt behoorlijk wat drempels op. Dit maakt dat veel mensen het verduurzamen niet uit zichzelf doen. Het is ingewikkeld. Maar wanneer niet iedereen mee kan komen in de energietransitie, kan dat het maatschappelijke draagvlak voor de energietransitie juist ondermijnen.

Voor Groningers met lagere inkomens die niet in staat zijn om investeringen te doen zijn er minder opties. Hiervan heeft Groningen er relatief meer dan de rest van Nederland. In krimpgebieden wonen deze Groningers met lagere inkomens vaak ook in oude, slecht geïsoleerde huizen met een lagere woningwaarde. Een investering in verduurzaming kan voor deze woningen veelal niet uit, als men al de middelen heeft om de investering te kunnen doen. Het lijkt erop dat er voor deze groep, die niet kan investeren of (rendabel) kan lenen, nog geen financieel instrumentarium bestaat. Een grote opgave voor alle betrokkenen is daarom instrumenten te ontwikkelen die iedereen in staat stellen hun woning te verduurzamen.

Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen.
Lees verder.