Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Vertrouwen in gemeenschapskracht

Socioloog Bettina Bock begrijpt het onbehagen onder bewoners van het platteland. De hoogleraar plattelandsontwikkeling ziet hoe het verlies van voorzieningen het dorpsleven bedreigt. Haar vertrouwen in gemeenschapskracht is echter groot: ‘Met elkaar iets willen, met elkaar iets kunnen en erop vertrouwen dat ieder zijn of haar deel doet.’

Soms krijgt socioloog Bettina Bock het akelige gevoel dat de afstand tussen Oost-Nederland en de Randstad de laatste tijd verder is vergroot. Dat de stikstofstrijd en de nasleep van de aardbevingsschade veel stuk hebben gemaakt. Dat de ene kant van Nederland de andere kant ziet als ‘die zielige mensen in de verre uithoeken van het land’. Dat de grote inzet van bewoners in het landelijk gebied onvoldoende wordt gewaardeerd. Toch spreekt ze niet graag over ‘de kloof’. Liever benadrukt ze onze wederzijdse afhankelijkheid: ‘De Groningse term “stad en ommelanden” spreekt me sterk aan. Dat zou in heel Nederland de leidende zienswijze moeten zijn. Het gevoel dat de stad en het platteland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.’

Lees het hele artikel bij Woonbond.