Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Voorzieningen op het platteland: de strijd tegen een machtig beeld

De terugloop van voorzieningen in dorpen en plattelandsgebieden geeft vaak aanleiding tot bezorgdheid, maar is ook een hardnekkige bron van misverstanden. Die worden gevoed door het nog steeds machtige beeld van het traditionele, relatief autonome dorp, dat vooral opduikt wanneer sprake is van veranderingen die bewoners van dorpen en plattelandsgebieden in eerste instantie als verlies ervaren.

Zo ook het artikel ‘Hoe Den Haag uit Nederland verdween’ dat op 13 oktober in De Groene Amsterdammer verscheen. Daarin legt journalist Coen van de Ven een directe relatie tussen het verdwijnen van publieke voorzieningen uit dorpen en plattelandsgebieden – zoals scholen, bibliotheken, huisartsen(posten), ziekenhuizen, politiebureaus, rechtbanken – en maatschappelijk onbehagen op het platteland dat tot uiting komt in stemmen op populistische partijen.

Een groep geografen en sociologen schreef een weerwoord in De Groene. Een van hen, Frans Thissen, licht het hier graag toe.

Lees verder bij Geografie.