Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Waar willen jongeren wonen?

Wel of niet bijbouwen voor jongeren in dorpen? In Friesland woedt een discussie tussen dorpen, gemeenten en woningbouwverenigingen over de woonwensen van jongeren in dorpen.

Directeur Ingrid van de Vegte van het Fries Sociaal Planbureau schreef er een column over (ook in de Leeuwarder Courant geplaatst) om de discussie over en weer in perspectief te plaatsen.