Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Wandelroute Delfzijl

Hoe ishet nu in Delfzijl? De havenplaats kampte jaren met een flinke bevolkingsdalingwaardoor er stevig in de openbare ruimte moest worden ingegrepen. Voorzieningen werden samengevoegd,of kwamen op andere plekken. Woningen werden gesloopt maar er kwam ooknieuwbouw en er werd versterkt. De stad werd compacter.

In hetkader van 10 jaar KKNN ging onze geplande excursie langs plekken met sterke veranderingen niet door vanwege de Covid-19 maatregelen. We maakten er een online variant van die we op 17 juni uitzonden. En die u ook zelf kunt lopen offietsen aan de hand van de routekaart.

Voor deuitzending op 17 juni werkten we samen met een groepstudenten van de minor Event Management bij het Instituut voor FutureEnvironments van deHanzehogeschool Groningen. Zij maakten een filmverslag van de locaties eninterviewden ondernemers die zich inzetten voor een nieuw Delfzijl.

Route Ondertussen in Delfzijl

Op dezekaart ziet u de route die u kunt wandelen of fietsen. De route is ongeveer 2,5kilometer en start vanaf het station (A).

routekaart

Deuitgelichte locaties zijn:

Groen voor Rood (B) in Delfzijl-Noord. Een bewonersinitiatief waarbij 4 hectarebouwgrond in omgetoverd tot een buurttuin met sociale functie.

  • Delfzicht (C). Dit ziekenhuis is in 2018 gesloten vanwege de samensmelting metSint Lucas uit Winschoten tot een nieuw ziekenhuis in Scheemda. De gebouwenworden in 2021 gesloopt en daarvoor komt in de plaats een nieuw woonwijkje.

  • NEC (D). Deze voetbalclub is in 2014 ontstaan uit de fusie van v.v. Neptunia env.v. Eems Boys. Door teruglopende ledentallen besloot de gemeente totsamenvoeging op een centrale locatie.

  • Centrum (E). Het winkelgebied in het centrum probeert men kwalitatief teverbeteren door het compacter te maken en bewoning toe te staan daar waar hetkan.

  • Vennenplein en strand (F). Door de sloop van de beeldbepalende Vennenflat in2018 keerde Delfzijl haar gezicht weer naar de zee. Door de nieuwe brugontstaat een verbinding naar het vergrote strand.

    Over het Groen voor Rood project maakten we ook een film.


    De foto’s op deze pagina geven een impressie van waar de route langs gaat. Ze zijn genomen door de eerder genoemde studenten van Event Management.