Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

We kunnen niet met zijn allen op kluitje in de Randstad wonen

De verdeling van de schaarse ruimte in Nederland moet terug op de politieke agenda, nu er na meer dan tien jaar weer een minister voor ruimtelijke ordening is. Hugo de Jonge wil zijn stempel drukken bij de bouw van data- en distributiecentra, huizen, windmolens en zonneparken.

‘We moeten de steven wenden naar de gebieden die dunner bevolkt zijn. Over krimpgebieden moeten we het echt niet meer hebben in een land waar de bevolking de komende decennia waarschijnlijk hard zal groeien. We moeten de demografische groei beter over Nederland verdelen, we kunnen niet met z’n allen op een kluitje in de Randstad wonen. Ook met het oog op de aanpassing aan klimaatverandering moeten we de hoger gelegen delen van het land beter gaan benutten. Daarom maakt dit kabinet ook de keuze voor de Lelylijn naar het noorden.’

Lees verder bij Financieel Dagblad.