Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening. In de toekomst wordt ook bevolkingskrimp verwacht. Daarom zijn de Waddeneilanden in 2015 door het Rijk aangewezen als anticipeerregio voor bevolkingskrimp. Jongeren die opgroeien op een Waddeneiland kunnen een vmbo-opleiding en een onderbouw havo- of vwo-opleiding op het eiland volgen. Voor vervolgonderwijs moeten ze hun eiland verlaten. Sommige jongeren verlaten hun eiland op dat moment voorgoed, anderen keren na verloop van tijd weer terug. Om te zorgen dat de Waddeneilanden aantrekkelijk blijven voor jongvolwassenen ligt de grootste uitdaging in het bieden van betaalbare woonruimte.

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) kijkt naar de bevolkingsontwikkelingen het wonen en werken op de Waddeneilanden, en de bootverbinding. En komt met deze publicatie.