Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Woningmarktopgave krimpregio’s tot 2040

Dit rapport geeft voor een tiental krimpregio’s inzicht in de woningmarktopgaven als gevolg van demografische krimp tot en met 2040. Hierbij gaat het rapport ook in op een kostenraming van beleidsinterventies die gericht zijn op het ombuigen van de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de woningmarkt, zoals overschotten en tekorten naar woningmarktsegment.

Lees ook:

Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040: achtergrondrapportage
Dit achtergrondrapport geeft nader inzicht in hetgeen ten grondslag ligt aan de woningmarktopgave, de behoefteraming en de kostenberekening.
Het rapport is een bijlage bij de Staat van de woningmarkt 2020 (juni 2020).