Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Woningvoorraad krimpgebieden Groningen concentreert zich langzaam in grote kernen

Krimp laat zich op vele manieren meten. Eén van de duidelijkste meetwijzes is de sloop en nieuwbouw van woningen; waar groeit en stijgt de woningvoorraad? Tussen 2011 en 2019 zijn er in de provincie Groningen veel woningen gebouwd en gesloopt. De nieuwbouw concentreert zich vooral in de stad Groningen en naastgelegen gemeenten. Ook in krimpgebieden vindt nieuwbouw plaats. Dit was in de meeste gevallen niet voldoende om het aantal gesloopte woningen te compenseren. Alleen in enkele grote kernen in krimpgebieden zijn er per saldo woningen bijgekomen.

Lees verder op het Sociaal Planbureau Groningen