Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Centrumontwikkeling in krimp- en anticipeergebieden

Op 15 en 16 april togen ruim 35 deelnemers naar Winschoten om deel te nemen aan het tweedaags studieprogramma ‘centrumontwikkeling in krimp- en anticipeergebieden: Samen werken aan een robuuste retailstructuur in… Oost-Groningen’.

Dit programma werd georganiseerd door het Kennisplatform centrumontwikkeling in Krimp- en Anticipeergebieden (KIK), de gemeente Oldambt en de STEC Groep. Na twee eerdere landelijke conferenties over detailhandel in krimp- en anticipeergebieden, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, was het nu tijd om op locatie aandacht aan dit onderwerp te schenken.

Het studieprogramma bood gedurende twee dagen de gelegenheid om kennis te nemen van de binnenstadsopgaven van Winschoten en de aanpak daarvan, de regionaal-economische inbedding van deze opgaven, ervaringen uit te wisselen, te netwerken, en het met eigen ogen aanschouwen van Winschoten en Oost-Groningen.”

Download hier: