Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Krimpcafé ‘Krimp en de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen’ in Veenhuizen 17 maart 2016

Beeld- en journalistiek verslag van het Krimpcafé 17 maart te Veenhuizen, over krimp en de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. Met onder andere Joop Hofman over BurgerBegroting en bijdragen over Bewonersbedrijf Delfzijl, de zelfredzame burger in actie (civic crowdfunding), werk voor laagopgeleiden in de Eemsdelta-gemeenten en financierinsgvormen voor gebiedsontwikkeling.