Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Verslag Krimpcafé ‘Een beeld van een plek’ 23 november 2017 in Holwerd

Eén beeld kan genoeg zijn om een dorp in beweging te krijgen. Het landschap vertelt soms zelf zijn verhaal, of soms zijn het de stenen van een oude kerk. Ook in de krimpgebieden is veel prachtige cultuur en cultuurgoed te zien. Maar soms is een ander per-spectief vanuit de kunst nodig om het beeld en het verhaal te zien.

Op dit Krimpcafé inleidingen en workshops over locatietheater, herbestemming van cultureel erfgoed, cultuurfestivals, Groninger kerken, ondernemen in de kunst en dilemma’s die daar in de praktijk bij spelen.