Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Krimpcongres ‘Leefbaarheid, participatie, veerkracht’ in Groningen 26 november 2015

“Om het vijfjarig bestaan te vieren, organiseert het KKNN op 26 november een Krimpcongres in de Oosterpoort in Groningen. Het thema is ‘Leefbaarheid, participatie, veerkracht’. We kiezen voor een gevarieerde inhoud met zowel lezingen, een inspiratielunch als ook de keuze uit een twaalftal workshops, waarin een hands-on inbreng verwacht wordt en u zelf met een casus aan het werk gaat.”

In het beeldverslag een impressie van deze dag.

Daarnaast de presentaties:

 • Inleidende presentatie Radboud Engbersen en Marijn Molema
 • Presentatie Nol Reverda: Het belang van de culturele factor voor krimp
 • Presentatie Roos Galjaard en Ilja van der Veen: Werken aan strategieën voor ‘Age-friendly environments’ in krimpende steden en regio’s
 • Presentatie Sjoerd IJdema en Wilma de Vries: Krimp en voorzieningen in Fryslân
 • Presentatie Bettina Bock: De lokale veerkracht onder druk: wat dan?
 • Presentatie Erzsi de Haan: Bewonersinitiatieven in Focus
 • Presentatie Nynke Talstra en Ytsen Strikwerda: Wooninitiatieven van burgers, waar houdt het op?!
 • Presentatie Nienke Vellema en Olga Hartman: Dorpsbelangen 3.0; een slagvaardige dorpsvertegenwoordiger!
 • Presentatie Linda Hendriks, Hanka Otte en Ugo Leever: Participate! Cultuurparticipatie en sociale cohesie
 • Presentatie Marcel Tankink en Irma van Beek: Wijs met krimp in primair onderwijs, hoe wijs?
 • Presentatie Marja Janssen, Hermien Maarsingh en Carola Simon: Overheidsparticipatie; de reality check!
 • Plenaire presentatie Tialda Haartsen en Sabine Meier
 • Plenaire presentatie Paul Frissen