Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Nieuwsflits 12, februari 2017 – Onderzoek

Onderzoek in Innovatiewerkplaatsen (IWP), en onderzoek naar Friese senioren, op het gebied van onderzoek gebeurt er veel en op veel plaatsen in de drie noordelijke provincies. In deze nieuwsflits daarom meer over onderzoek. De vragen waarover nog meer onderzoek nodig is, worden op dit moment ook geïnventariseerd in de nieuwe Kennisagenda van het KKNN, rond thema’s als:
· Leefbaarheid en zorg;
· Economische vitaliteit;
· Relatie stad-platteland; · Ruimtelijke ongelijkheid.