Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Verslag en opname Jubileumcongres 10 jaar KKNN

Dit jaar reisden we via video’s, podcasts en virtuele wandelingen door krimp- en anticipeerregio’s in Noord-Nederland, spraken met burgerinitiatieven en met wetenschappers en bestuurders. Dat leverde een veelkleurig beeld op, met een optimistischer blik naar de toekomst. Maar we zijn er nog niet…
Vanuit brede welvaart scoren de (krimp) regio’s wel op groen en ruimte, maar niet altijd sociaal-economisch of qua bereikbaarheid van voorzieningen. Hoe maak je dorpen, regio’s, inwonersinitiatieven sterker en op de toekomst gericht?

Op 25 november zonden we een beknopte versie van ons oorspronkelijk jubileumcongres live uit vanuit de Energy Barn in Groningen.

Tekst- en beeldverslag

Hier kunt u een verslag van de uitzending bekijken.

Presentaties

Wouter Veldhuis

Terugkijken opname
Hier kunt u de opname terugkijken.