Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Verslag Krimpcafé ‘Over de grens – werken en studeren’ 27 september 2018 in Winschoten

Over de grens weten Nederlanders en Duitsers de winkels in Leer of Winschoten wel te vinden. Voor studenten of werknemers lijkt die afstand soms groter. Toch zijn er diverse goede voorbeelden. Vanuit het mbo zijn er stages in ICT en zorg in Duitsland. Vanuit de Hochschule Emden/Leer en de Hanzehogeschool Groningen doen studenten gezamenlijk onderzoek naar de herbestemming van Duitse en Nederlandse watertorens. Want naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de grensgebieden, zo hebben onze oosterburen ook met demografische veranderingen te maken.

Vanuit de Universiteit van Oldenburg loopt een driejarig onderzoek, ‘Wat nu?’, naar demografische veranderingen op Duitse Waddeneilanden en in het kustgebied van de gemeenten Norden en Wangerland. Bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling Noord-Nederland Bettina Bock bespreekt met de onderzoekers overeenkomsten en verschillen tussen krimp en ‘Schrumpfung’.

Arbeidsmarkt Noord beschouwt het gebied van de Eems Dollard Regio als één onderwijs- en arbeidsmarktregio en ondersteunt contacten, samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers, werknemers en onderwijs. Waar kunnen die elkaar vinden? Dr. Arjen Edzes universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de belemmeringen in grensoverschrijdend werken en vraagt zich af of het EDR-gebied wel één arbeidsmarktregio is.

Het helpt om in de grensregio gewoon aan het werk te gaan om elkaar en elkaars vragen beter te leren begrijpen, via stages in de zorg (Sorgen für, sorgen dass) of via een Innovatiewerkplaats (IWP). In Winschoten is een IWP ingericht in een leeg winkelpand van de gemeente Oldambt. Hier werken (hbo) studenten aan onderzoeksvragen uit de regio. In het Krimpcafé vertellen ze u daar graag over.

Workshop 1 Eems-Dollardregio in Transitie door Elles Bulder en Gert Jan van ’t Land.
Workshop 2 Wat nu? door prof. Ingo Mose.
Workshop 3 Arbeidsmarkt Noord door Michiel Malewizc.
Workshop 4 Sorgen für, sorgen dass door Iris Holman (CMO Stamm) & Renée Oosterwijk (NetwerkZON)