Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Krimpcafé ‘Democratische UItdagingen’ in Den Andel 25 januari 2018

Inwoners starten in veel plaatsen met eigen initiatieven. Soms omdat ze iets willen wat er (nog) niet is, soms omdat de overheid iets niet meer wil doen. Vaak komen ze ergens dan weer toch de overheid tegen. Onderzoekers van de RUG onderzochten hoe dat de laatste jaren rond breedbandinitiatieven is gegaan en ontdekten patronen van overheden die eerst toekijken, dan gaan acteren en vervolgens soms weer diezelfde burgerinitiatieven frustreren.

Gemeenten willen dat burgers meer zelf doen, burgerparticipatie, maar dat betekent ook overheidsparticipatie, een andere manier van werken voor diezelfde overheid. De gemeente Winsum pakte die handschoen op en stuurde de medewerkers naar een cursus Overheidsparticipatie met Lef.

Burgers, gemeenten, de lokale politiek, dorpsbelangen en dorpsraden staan voor nieuwe democratische uitdagingen. Een jaar geleden agendeerden verschillende organisaties deze Noordelijke Democratische Uitdaging (NCDC) in Oosterwolde. Wat is er in dat jaar geleerd? U dacht mee met diverse dorpen en gemeenten in de workshops. En met lector Margreet Boersma of er misschien iets te leren valt uit nieuwe bestuursmodellen uit het bedrijfsleven.

Daarnaast de verschillende presentaties:

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4